Grönlund under Tuna

Husets placering

Huset låg vid Roxtuna nere vid Roxens strand.

Utdrag ur karta från 1894. Källa Riksarkivet
Utdrag ur karta från 1868
Utdrag ur karta från 1948

Husets ägare

Torpet tillhörde Tuna gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset syns sista gången på en karta från 1948 men finns inte kvar idag. Det är oklrt när det revs.

Koordinater enligt google map

58.484124, 15.658372

Ur boken ”Ekängen en bygd i förvandling”.

I Grönlund bodde fiskaren Karl August Andersson som var född 1865 i Ljung med sin hustru Lovisa Danielsdotter född i Rystad 1862. Karl August och Lovisa hade två söner Arvid Melker och Ture Emanuel. Karl August var en händig och hjälpsam person som också ansågs vara ”skolad”. Han engagerades följaktligen i den sjukförsäkringskassa som fanns i socknen liksom i de flesta socknar och även i det kommunala arbetet i socknen (detta hände före den allmänna sjukförsäkringen och då varje socken utgjorde en egen kommun). Efter hand byggde Karl August flera båtar med inombordsmotor som han använde i fisket och för att frakta in sina produkter (fisk, potatis, jordgubbar, ägg och smör och antagligen också henar (brynen) med tanke på de många groparna där man grävt efter sandsten) till torget på torgdagarna. När han närmade sig åmynningen hade han oftast en rad småbåtar med grannar på släp efter sin motordrivna båt.

Karl August arrenderade fiskevattnet av Tuna gård.

Under sin tid i Grönlund förnyade Karl August byggnadsbeståndet, han grävde också ur stranden och byggde ett båthus där han kunde hissa upp sin båt ur vattnet när det behövdes. I ladugården fanns oftast två kor, häst (Molly) lånades vid behov i Nybygget.

HyresperiodNamn FöddDödAnmärkning
1866-1908torparen Anders Peter Andersson1821 i Ö. Harg1908
hustrun Maja Stina Nilsdotter1814 i Rystad1877
1898-1940fiskaren Carl August Andersson1865 i Ljung
hustrun Lovisa Danielsdotter1862 i Rystad1912

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-22 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet