Stångetorpet under Tuna

Husets placering

Huset låg nedanför Udden mot Roxen alldeles invid gränsen mot Gärstad Prästgårds utmark som idag kallas Östernäs. Den syns första gången på en karta från 1692 men syns inte på någon senare karta.

Förr gick en väg förbi Udden ner till Roxen där torpet låg.

Utdrag ur karta från 1692

På den här odaterade kartan står det att Tvärskogen tidigare varit Stångs hästhage och kanske är torpet från den tiden.

På kartan finns dock inget hus inritat där det finns på den andra kartan.

Husgrunden ligger till vänster i bild.

Husgrunden

Husets ägare

Huset tillhörde förmodligen Stångs gård vid tiden när skogen hörde till Stångs gård och användes som hästhage.

Tuna gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

 Endast en husgrund syns idag efter huset.

Koordinater enligt google map

58.481505, 15.628411

Skylt status

Skylt saknas

Hyresgäster

I de bevarade kyrkböckerna finns inga uppgifter om huset varför man kan anta att det var borta redan 1788 då dessa börjar.

Det innebär att det inte finns några uppgifter om eventuella hyresgäster.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-04-27 Källor: kyrkböcker Rystad socken och Lantmäteriet