Soldattorp nr 90 under Näsby

Husets placering

Huset låg i den norra delen av Näsbys mark och gränsade mot Bärstads utmark. Omnämns första gången vid mönstringen 1692. På en karta från 1771 ses två torp som motsvarar nr 89 och 90.

Utdrag ur karta 1771

Ryttartorpet avstyckades 1915 från Näsby och fick beteckningen Stensätter 1:6. Köparen var den förra Ryttaren Otto Vilhelm Hurtig. Han sålde emellertid fastigheten 1934 och flyttade in till Linköping men ångrade sig och köpte tillbaka större delen av fastigheten men utan den del som låg nedanför Ekängsvägen. Den delen behöll Svensson som där bedrev grönsaksodling.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar idag.

GPS Koordinater

58.470766, 15.638443

Ägare

1692-1915                                                Näsby säteri

1915-1934                                                Otto Vilhelm Hurtig

1934-39                                                     Oscar Gunnar Svensson

1939-42                                                      Otto Vilhelm Hurtig

Soldater

Torpet tillhörde Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

PeriodKompaninamnSoldatnummer
1692 – 1785Majorens kompani.90
1785 – 1791Förste Majorens kompani.90

1792 bytte regementet namn till Andra livgrenadjärregementet

1793 – 1799Majorens kompani.90
1799 – 1898Linköpings kompani.90
AntagenSoldatnamn
1703Samuel Ulf
1710Jon Näsman
1718Anders Näsman
1719Lars Näsman
1759vakant
1762Måns Näsman
1764Carl Näsberg
1780Gustaf Lundberg
1780Måns Hurtig
1789Carl Björkman
1810Jöns Björk
1835Nils Peter Spets
1867Johan August Hurtig
1895Otto Wilhelm Hurtig

källor: soldatregistret och Generalmönsterrullor Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-04-04