Soldattorp nr 78 under Togetorp

Husets placering

Torpet låg från början på Allmänningen men flyttades vid Laga skifte till en plats som kallades skomakarlyckan. På kartan står att torpet är utflyttat men inga spår finns om var det har legat tidigare.

Utdrag ur karta från 1792
utdrag ur karta från 1868

vid Laga skifte 1862 bestämde man att flytta torpet till den så kallade Skomakarlyckan.

Husets ägare

1692-1913Togetorps by
1908-1913Karl Gustaf Ahlin
1913-1918Gustaf Albin Andersson Idmark
1918-1926Otto Henrik Andersson Lilla Klintorp
1926-1933Karl Fredrik Nilsson
1933-Erik Andersson Grindtorp

GPS-koordinater

58.460702, 15.778946

Soldater

De tillhörde alla Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

AntagenSoldatnamn
1692Carl Olofsson
1710Måns Toman
1733Samuel Tofman
1738Anders Toman
1767Axel Togman
1769Samuel Togman
1796Samuel Toman
1808P Johan Tohman
1835Johannes Jonsson Frej
1841Carl Johan Gustafsson Svärd
1869Johan Fredrik Tapper
1872Frans Gustaf Borg
1879Anders Johan Lönn Tollin

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor