Soldattorp nr 79 under Rogestad

Husets placering

Torpet låg där nu Milltorp 2:1 ligger.

Husets ägare

Rogestad gård.

1907-33                              Otto Alfred Karlsson Flodin

Soldater

De tillhörde Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör detta torp:

1692 – 1785 Majorens kompani. Soldatnummer 79
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

AntagenSoldatnamn
1692Håkan Nilsson
1703Måns Bohm
1712Anders Roberg
1719Nils Roman
1732Clemens Roman
1739Jöns Roman
1743Sven Roman
1785Per Roman
1787Lars Qveckström
1808Abraham Qveckström
1814Petter Pihl
1827Anders Peter Månsson Roos
1858Samuel Olofsson Rustan
1870Carl Peter Ragnar

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor