Soldattorp nr 83 under Bjurholmen Hagalund

Husets placering

Det låg på Bjursholmens utmark. Torpet kom att kallas Hagalund omkring 1900 efter soldatperioden.

karta från 1868

Husets ägare

Bjursholmen

1903-13                              Nils Magnus Jonsson          

1913-24                               änkan Anna Brita Jonsdotter

Husets skick vid dokumentets upprättande

Soldattorpet är borta sedan länge men det finns ett nytt hus på platsen.

Soldater

De tillhörde alla Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

AntagenSoldatnamn
1692Nils Bjurvidsson
1699Zacharias Bengtsson
1703Lars Bjurman
1710Måns Nyman
1741Lars Nyman
1759vakant
1764Johan Holmström
1773Nils Holmer
1789Isac Krain
1797Anders Bjur
1815Petter Bjur
1841P Schill
1844Anders Jacob Andersson Bjur
1864Per August Skog
1884Ernst Markus Törnell
1897Karl August Kämpe