Soldattorp Nr 84 under Rycklösa Hägerhäll

Husets placering

Torpet låg på Rycklösas utjord i närheten av bilskroten. Verkar ha inrättats vid mönstringen 1692.

Utdrag ur karta 1703

Torpet kallades Hägerhäll men det uppges inte att ryttarna bodde där. Ryttaren var ju bonde den första tiden så ryttartorpet kan ha byggts senare och det kan ha varit ett äldre torp som fick en ny funktion när en ryttare anställdes.

Karta från 1703

Kartan ovanför visar Rycklösa utmark som låg i slutet på Tallboda där det idag finns en bilskrot. Bilskrotens position är till höger i överkant av denna karta.

Husets ägare

Rycklösa rusthåll.

1921-40                              Johan Alfred Arvidsson

1940-42                              Karl Oskar Jonsson

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår av det gamla huset kvar. På dess plats som motsvaras av Hägerhällsvägen 27 finns ett modernt hus.

Ryttare

De tillhörde Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1777 Majorens kompani.
1778 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

AntagenSoldatnamn
1692Olof Månsson
1700Joan Jönsson
1712Albrecht Röding
1713Måns Hägerman
1734Anders Hägerman
1743Carl Hägerman
1791Nils Holmér
1795Nils Hollman
1796Nils Hägerman
1808Samuel G Hägerman
1824Hindric Ståhlgren
1844Sven Sten
1870Samuel Rustan
1896Carl Fredrik Blid

Källor Generalmönsterrullor samt kyrkböcker Rystad socken.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-04-04