Soldattorp nr 85 under Stora Vänge

Husets placering

Verkar ha inrättats vid mönstringen 1692.

Torpet låg i sydvästra hörnet av Wänges mark. Efter 1906 får det namnet Wennersberg.

I en kartbeskrivning från 1723 syns torpet tillhöra Norra Wänge med beteckningen 3.

utdrag ur karta från 1723
flygfoto 2020

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar men dess skick är okänt.

GPS koordinater

58.422503, 15.715374

Husets ägare

Wänge Norrgård även kallat Stora Wänge.

1910-20                                                                          L A Larsson i Vänge Norrgård

Soldater

De tillhörde först Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

AntagenSoldatnamn
1692Larsson
1699Anders Jönsson
1703Lars Malm
1706Lars Wägman
1712Hans Wängeman
1736Johan Wittling
1738Anders Wängman
1759vakant
1775Petter Wängström
1806Petter Rydbeck
1812Anders Wärnberg
1841Carl Petter Strid
1867Carl Alfred Wängström

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor