Soldattorp nr 86 under Malma Norrgård

Husets placering

Verkar ha inrättats vid mönstringen 1692. Torpet har haft flera lägen under årens lopp. Första gången man kan se torpet på en karta är 1719 och sista gången är 1903. Därefter försvinner torpet och troligtvis har det rivits.

Utdrag ur karta från 1719

Det var Rustningshemman C som hade ryttartorpet 86. Den kom senare att kallas Malma Norrgård.

laga skiftes karta 1852

På nästa karta från 1868 syns bara torpen Nr 87 och 88 inritade. Man kan ana en ”2” framför Stp (se kartan nedan) vilket kan tyda på att både 86 och 87 byggdes nära varandra. Det är inte omöjligt då båda torpen ägdes av samma person.

utdrag karta 1868

Husets ägare

Malma Norrgård

Husets skick vid dokumentets upprättande

Försvunnet sedan länge.

GPS koordinater

Läge före Laga skifte: 58.448667, 15.696909

Läge efter Laga skifte: Går ej att fastställa.

Soldater

De tillhörde alla Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

TjänstetidNamnFöddDödÖvrigt
1692-1703Joan Cristsson
1706-1706Lars Malm
1712-1741Swen Malmberg16851741
1741-1744Nils Malmberg1721
1745-1788Jöns Malmberg17191788
1788-1790Per Malm17641790
1790-1792Gabriel Limpa1754
1792-1806Jonas Granat1760
1808-1839Jonas Anders Granat17891839
1839-1854Pehr Gustaf Granat1820
1854-1886Anders Claes Hertz1834
1887-1903Anders Fredrik Fritiof1867

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor