Soldattorp nr 87 under Malma Norrgård

Husets placering

Rusthållet verkar ha inrättats vid mönstringen 1692. 

Första gången torpet finns inritat på en karta är 1719 och det låg nära husplatserna i Malma by. Sista gången det omnämns är i kyrkboken 1895 och därefter försvinner det. Troligtvis revs det då.

utdrag ur karta 1719

Vid laga skifte flyttades torpets byggplats ut mot norr på andra sidan vägen mellan Distorp och Skälv.

utdrag ur lagaskifteskarta 1852

Beteckningen E gällde för Rusthåll 87 och i kartans övre högra hörn finns en åker med den beteckningen. Där har efter kartans skapande byggts ett hus som kallades Nårå. Det syns på en karta från 1868.

Enligt ett köpekontrakt för Nårå kallas det för soldattorp 87 men det måste vara fel då det aldrig har varit avsett som soldattorp. Snarare kan man undra om det byggdes något torp överhuvudtaget då soldaten hade blivit trumslagare och dessa bodde sedan åtminstone 1833 inne i Linköping. Behovet av ett torp fanns således inte.

Men senare finns hyresgäster i soldattorp Nr 87.

Beteckningen B grenadiertorp på kartan står för Nr 87.

Nästa karta från 1868 visar att det byggts ett soldattorp på den anvisade platsen.

I kyrkböckerna kan man dock inte se att någon bott i detta hus.

I lagaskifteshandlingarna finns inget nämnt om Rusthåll Nr 87 varför man kan förmoda att detta hade upphört 1838 då Laga skifte skedde och fastställdes 1852.

I kyrkböckerna finns heller ingen soldat boende i soldattorpet efter 1816.

GPS koordinater

Läget före Laga skifte: 58.448613, 15.695775

Läget efter Laga skifte: 58.454983, 15.690071

Husets ägare

Malma Mellangård

Husets skick vid dokumentets upprättande

Det finns inga spår av den idag.

Soldater

De tillhörde alla Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

TjänstetidNamnFöddDödÖvrigt
1692-1699Jöns Olofsson
1703-1706Anders Palmbohm
1712-1716Sven Wästgöte1686
1719-1743Gabriel Bergman1693
1743-1759Salomon Bergman17211759
1759-1764vakant
1764-1784Per Malmgren1734
1784-1807Anders Rolf17611807
1809-1813Jöns Rolf1787
1813-1816Lars Wild1784
1817-1819Roslundtrumslagare
1819-1833Carl Fredrik Boklund18051833trumslagare

1831-45 saknas uppgifter om ryttartorpet i kyrkböckerna

Trumslagare Roslund finns ej i kyrkböckerna 1816-20. Ej heller Ryttartorp nr 87.

Från 1833 bor trumslagarna inne i Linköping.

Från 1851 omnämns Grenadierstorpet som Vacant.

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor