Soldattorp nr 88 under Malma Södergården

Husets placering

Verkar ha inrättats vid mönstringen 1692. Torpet låg först norr om Malma by men kom senare att flyttas till en plats norr om vägen mellan Staby och Skälv. Efter att sista hyresgästen har flyttat 1906 försvinner alla uppgifter om huset så det revs förmodligen då.

Utdrag ur karta från 1719

Huset snett nedanför till vänster är soldattorpet som tillhör Karstorp.

Utdrag ur karta från 1786

Den äldsta kartan som indikerar soldattorp är från 1786 och benämner bara ”Ryttarlöckor” och Ryttareägor”. En lada är dock inritad men man kan inte se några ryttartorp trots att vi vet att fanns tre stycken.

Vid laga skifte flyttades torpen norrut till en plats utmed vägen mellan Distorp och Skälv.

Utdrag ur laga skifteskarta från 1852

GPS positioner

Läget före Laga skifte: 58.447507, 15.692416

Läget efter Laga skifte: 58.452071, 15.687674

Husets ägare

Malma

Husets skick vid dokumentets upprättande

Det finns idag inga synliga spår efter torpet.

Soldater

De tillhörde alla Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692. Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

TjänstetidNamnFöddDödÖvrigt
1692-1699Johan Månsson
1703-1706Johan Malm (Nilsson)
1712-1738Nils Malmström1692
1738-1743Olof Malmström1714
1743-1751Per Kindgren
1751-1759Eric Wallgren1759
1759-1773Lars Westerberg1736
1773-1797Bengt Malmqvist17531797
1797-1806Eric Malm1776
1817-1834Gustaf Malm1791
1834-1872Magnus Malm1815
1872-1906Carl Gustaf Malm1854

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor