Soldattorp nr 89 under Näsby

Husets placering

Torpet låg på Näsbys utmark längst bort mot Gärstads utmark, i det som idag kallas Ekängen. Idag ligger S:t Martins kyrka på tomten.
På en karta från 1691 finns inga soldattorp inritade men 1771 finns en karta där 2 ryttartorp syns.

Utdrag ur karta 1771
Utdrag ur karta 1807

Soldattorpen har på kartan benämningen 115.

På nästa karta tycks torpen ha separerats och nr 89 har fått beteckningen Soldana. 1829 skedde en förändring så att det blev indraget till Regementets Löningsfond. Därefter hyrdes det ut som ett vanligt torp. 

1915- 26 styckades hela Ekängen upp i mindre fastigheter. Det förra Ryttartorpet 89 såldes 1915 och fick då fastighetsbeteckningen Stensätter 1:9.

Utdrag ur karta 1948

När man tittar på kartan från 1948 ser man att nr 89 har fått namnet Soldana och var inte längre ett soldattorp.

Fastighetaen har sedan 1948 genomgått många avstyckningar så att på dess tidigare mark finns nu åtskilliga villor. Där huset låg finns nu S:t Martins kyrka.

GPS koordinater

58.469776, 15.639961

Husets ägare

1692-1915     Näsby säteri

1915-42         Nils David Nilsson. Han verkar ha flyttat dit först 1920 tillsammans med sina föräldrar.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är rivet och på dess plats har S:t Martins kyrka byggts

Soldater

Torpet tillhörde Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

TjänstetidNamnFöddDödÖvrigt
1703Anders Näsman
1710-1748Jon Näswys1683
1748-1753Gustaf Herrman
1759-1769vakant
1769-1784Israel Näsman
1784-1788Carl Hercules17621789
1803-1817Jonas Castor1782fången omkr 1797-1816
1808-1829Carl Gustaf Kastor1779

Indraget till Regementets Löningsfond.

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor