Soldattorp Nr 91 under Bärstad

Husets placering

Torpet låg i närheten av soldattorpet Korsnäs i den så kallade Lillskogen. Verkar ha inrättats vid mönstringen 1692.

Utdrag ur karta från 1808

 Torpet kallades Bärshult och i början på 1900 talet för Grålus. Man kan ännu se lite av grundstenarna.

Husets ägare

Bärstad.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns bara några grundstenar kvar.

Torpskylt – status

Skylt finns uppsatt.

Koordinater

58.45171, 15.66363 (Google)

Soldater

De tillhörde alla Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

tjänstetidNamnFöddDödÖvrigt
1692-1709Måns Ingvaldsson
1710-1728Christian Bähr17891728
1728-1759Gabriel Berggren1759
1760-1763vakant
1764Carl Berggren
1765-1770vakant
1770-1772Lars Fällander
1772-1791Anders Bärhstedtomkr 1752
1791-1793Vakant
1793-1794Sven Bärman
1794-1809Samuel Holmstedt
1809-1810Johan Berg
1817-1840A Bergqvist1786belönad med tapperhetsmedalj
1840-1851Carl Johan Lund1821
1852-1883Lars Fredrik Nilsson Lans1832
1886-1903Adolf Fredrik Sandberg1864

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor