Soldattorp nr 3 under Gärstad Östergård

Husets placering

Soldaten med torp instiftades 1681. Huset finns på en karta från 1766 som gjordes i samband med Storskiftet.

utdrag ur karta 1766 källa Lantmäteriet

Namnet på stället har varierat under åren. Här följer de som är kända:

Pihltorpet

Skärstadlund

Gärstadlund

Namnet Pihltorpet har torpet under första perioden. Vid Laga skifte 1866 kallar Lantmätaren det för Skärstadlund men det kan vara en missuppfattning av det namn som sedan kom att råda, Gärstadlund. Åren efter Laga skiftet har torpet inget namn i kyrkböckerna utan benämns bara soldattorp Nr 3.

Husets ägare

1681- Tillhörde Gärstad Östergård och Frälsegård.

GPS koordinater

58.447004, 15.663097

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns fortfarande kvar.

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1681.

Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde:

PeriodKompaniSoldatnummer
1681-84Kapten Gyllenollons kompani590
1684-87Kapten Lejonstens kompani1051

1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet

1692-1777Majorens kompani 3
1780-1832Förste majorens kompani3
1832-slutetStångebro kompani3

Soldater enligt Generalmönsterrullorna och Husförhörslängderna

AntagenSoldatnamnFöddDöd
1681-1703Zacharias Månsson Gröning
1704-1709Måns Gröning
1709-1720Ivar Carlsson Gröning1669
1721-1731Henning Zivert1693
1730-1761Måns Appelblad/Äppelblom1711
1762-1763Jonas Perman
1763-1767Martin Lackström
1768-1784Erik Gierman1744
1784-1786Anders Järnberg
1786-1812Petter Järn1764 i St Lars
1813-1828Olof Blid
1828-1833Peter Svärm
1833-1849Carl Carlsson Svärm18081849
1849-1882Carl Gustaf Carlsson Svärm/Skott1828 i Källstadbytte namn 1858
1882-1894Carl Ferdinand Skott
1894-Carl Albert Jonsson Alvin1874 i Nykil

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-04-29