Soldattorp nr 80 under Stora Knylinge

Husets placering

Torpet låg vid Åkerstorpsvägen på Åkerbo södra allmänning. Det var först ett ryttartorp och benämns senare som grenadjärtorp.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet
Flygfoto från 2020

Husets ägare

Torpet tillhörde gården Stora Knylinge.

1927-44                              O.A. Flodin

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är nu rivet.

Koordinater enligt Google

58.459942, 15.757378

Soldater

De tillhörde Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör detta torp:
1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

AntagenSoldatnamn
1692Olof Joansson
1712Johan Ekenberg
1716Olof Byring
1743Isak Byring
1759Anders Sundberg
1769Magnus Knylgren
1789Carl Spjut
1799Petter Knyl
1810M Cassel
1820Johan Cassel
1832Johannes Rask
1840Nils Rammunder
1863Johan Lind
1872Carl Peter Cassel
1883Anders Jacob Rosén
1899Folke Johansson Kardell

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor