Soldattorp nr 82 under Idingstad

Husets placering och historia

Torpet ligger vid Åkerstorpsvägen. Kallas efter 1900 för Stensnäs.

1901 upphör indelningsväsendet och torpet styckas av och säljs.

Utdrag ur karta från 1947

Husets ägare

Idingstad säteri.

1900-1944                          Anders  Frey

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns fortfarande kvar.

Soldater

De tillhörde Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats samtidigt 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst.

Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör detta torp:
1692 – 1785 Majorens kompani.
1785 – 1791 Förste Majorens kompani.
1793 – 1799 Majorens kompani.
1799 – 1898 Linköpings kompani.

TjänstetidNamnFöddDödÖvrigt
1692-1692Niall Joanssonrusthållaren
1699-1699Anders Jönssonrusthållaren
1703-1706Anders Pyhlförsta anställda ryttaren
1710-1712Pär Pyhl1685
1716-1716Otto Brandt1666
1719-1719Abraham Åberg1719
1719-1733Måns Åhlfeldt16901733flyttades från torp 9
1735-1739Nils Ljungberg17011742
1743-1765Jonas Landström17231765
1767-1775Nils Idström17401789
1789-1808Nils Canon17661808
1808-1824Johan Canon1775
1824-1840Olaus Kanon1802
1840-1869Johan Frey1811kommenderad till Karlsborg 1856
1869-1900Johan Fredrik Frey18511900

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor