Soldattorp nr 112 under Bosgård Brånshult

Husets placering

Huset låg först öster om kyrkan. Det är utmärkt med nummer 18.

Utdrag ur karta från 1807. Källa Lantmäteriet

1857 skedde Laga skifte i Bossgård. Sodlattorp 112 kom att få beteckningen AB på kartan.

Utdrag ur karta från 1857. Källa Lantmäteriet.

På ovanstående karta har varje åkerlapp fått ett nummer och dessa finns förtecknade för soldattorpet.

Utdrag ur karta från 1947

Husets ägare

Torpet ägdes av Bosgård södergård. 

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar och används som permanentbostad.

Koordinater enligt Google

Läget efter Laga skifte 58.449654, 15.722143

Läget före Laga skifte 58.449398, 15.714591

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1681. Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde:

PeriodKompaninamnSoldatnummer
1681-84Kapten Gyllenollons kompani577
1681-87Kapten Lejonstens kompani1038

1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet

1692Livkompaniet112
AntagenSoldatnamn
1681Erik Brännare
1703Olof Boman
1709Anders Boman
1720Måns Boman
1741Jonas Boman
1743Lars Bosten
1750Vakant
1754Anders Bergman
1754Måns Bergman
1757Peter Abrahamsson
1757Jonas Wigholm
1758Carl Boman
1788Magnus Bom
1804Sven Bull
1808Carl Bostedt
1812Jonas Nestor
1830Magnus Nestor
1865Johan Frans Bod
1898Axel W Bod

Källor: kyrkböcker Rystad socken, centrala soldatregistret, Generalmönsterrullor och Lantmäteriet.

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-02-23