Soldattorp nr 113 under Luestad

Husets placering

Före Laga skiftet som skedde 1862 hade Grenadiertorpet nr 113 flera markområden som kan ses på nedanstående karta.

Utdrag ur karta från 1694

Torpen hade en gemensam benämning, 29. Det övre motsvarar 114 och det nedre 113. På den här kartan syns ingen väg mellan dem.

Nästa gång man ser torpet på en karta är 1782. Torpet ligger kvar på samma plats även om det kan tänkas ha byggts ett nyare hus.

Utdrag ur karta från 1782

Nästa karta upprättades i samband med Laga skifte 1862 och Grenadiertorp 113 syn i den nedre delen av kartan och har benämningen 940.

Förmodligen låg soldattorpet där idag Luestad 1:5 ligger.

Flygfoto 2020

Efter laga skifte fick Grenadiertorpet flytta till ett nytt läge.

Urklipp från avstyckningen 1902

När indelningsverket upphörde fanns inte längre behov av ett soldattorp och dess jord kom då att delas upp på delägarnas gårdar. Detta skedde 1902 och ovanstående karta ritades i samband med detta. Därpå kan man se det utflyttade soldattorpet.

Husets ägare

Torpet ägdes av Luestad västergård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Torpet är rivet.

Koordinater

Läget före Laga skifte: 58.454438, 15.730299

Läget efter Laga skifte: 58.455395, 15.728979

Torpskylt – status

Skylt finns

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1681.

Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde:

PeriodKompaninamnSoldatnummer
1687Kapten Lejonstens kompani580

1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet

1692Livkompaniet113
AntagenSoldatnamn
1687Isak Jönsson Snorre
1709Jonas Skulberg
1713Måns Fröst
1715vakant
1717Jonas Björnberg
1745Anders Lund
1760Vakant
1761Nils Lundström
1780Lars Lundman
1791Petter Lustig
1815Ander Lants
1837Johan Larm
1849Per Magnus Svärd
1870Per Johan Svärd

Källor: kyrkböcker Rystad socken, soldatregistret, Generalmönsterrullor och Lantmäteriet

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-02-23