Soldattorp nr 114 under Luestad

Husets placering

På den äldsta kartan från 1694 går det inte att särskilja de två husen som tillsammans med en äng har samma beteckning.

Huset fick senare namnet Gripsborg efter sista soldaten Grip.

Husets ägare

Luestad Östergård

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är rivet och ersatt med ett annat hus.

Koordinater enligt google map

58.45648, 15.72706

Skyltstatus

Skylt finns.

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1689.

Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde:

PeriodKompaninamnSoldatnummer
1684-87Kapten Gyllenollons kompani584
1687-92Kapten Lejonstens kompani584

1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet

1692-slutetLivkompaniet114
AntagenSoldatnamn
1678Lars Engesson Rygen
189Samuel Nilsson Rygen
1709Lars Rygen
1714Ernst Jacobsson Björn
1721Lars Jönsson
1739Gierdt Lundstedt
1770Lars Lundstedt
1773Vakant
1776Petter Lundstedt
1783Nils Lundstedt
1799Nils Lund
1811Abraham Västerberg
1811Carl Hjelm
1832Carl Johan Nilsson Hjelm
1850Jonas Hjelm
1852Carl Erik Carlsson Kask
1885Gustaf Theodor Grip

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-02-23