Soldattorp nr 115 under Bjursby

Husets placering

Torpet låg mellan Vilhelmsberg och Bergsätter. På en karta från 1868 finns den markerad.

Utdrag ur karta från 1868 källa Lantmäteriet
Utdrag ur karta från 1947 Källa Lantmäteriet

Efter 1912 omnämns inte soldattorpet mer men istället syns gården Bergsätter med betckningen Bjursby 2:1 och boningshuset på soldattorpets plats.

Huset har idag fastighetsbeteckningen Bjursby 7:2.

Husets ägare

1846-46                              Bjursby gård

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar.

Koordinater enligt google map

58.470164, 15.723310

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1681.

Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde Livkompaniet.

1793 ändras regementets namn till Första livgrenadier regementet.

Soldatnumret bibehålls under hela indelningsverkets existens.

AntagenSoldatnamn
1679Anders Karlsson Plank
1692Jacob Carlsson Loddman
1695Per Låddman
1709Lars Björling
1715Anders Jonsson Björnbom
1715vakant
1717Johan Persson Blomfelt
1718Knut Oskar Östersson Dahlström
1742Björling
1744vakant
1747Erik Bengtsson Stursk
1759Nils Björling
1784Bengt Björling
1792Nils Björling
1800Carl Björn
1810Carl M Westerholm
1818Liljeblad
1824Jonas Månsson Granat
1856Axel Isaksson Hjälte
1886Frans Oskar Karlsson-Brodin Storm

Efter 1912 finns inga uppgifter i församlingsböckerna om någon boende i soldattorpet.

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-02-23