Soldattorp nr 119 under Västra Torp

Husets placering

Torpet låg väster om gården vilket kan ses på en karta från 1868.

karta från 1868 Källa Lantmäteriet

På en karta från 1947 syns inga spår efter soldattorpet vilket visar att det då var rivet. I kyrkboken för 1896-1909 syns att den före detta soldaten Tilly flyttar till det nybyggda Rosenlund i andra änden av gårdens mark. Troligtvis rivs huset i samband med detta.

Husets ägare

Västra Torp

Husets skick vid dokumentets upprättande

Inga spår finns kvar av huset.

Torpskylt – status

Skylt saknas

Koordinater

58.463734, 15.677556 = Google

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1678. Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde Livkompaniet.

1793 ändras regementets namn till Första livgrenadier regementet.

Soldatnumret bibehålls under hela indelningsverkets existens.

AntagenSoldatnamn
1678Anders Börjesson
1692Hindrik Johansson
1699Björn
1709Lennart
1714Anders Udde
1715Daniel Jansson Flodin
1719Jan Andersson
1735Pehr Jönsson Friberg
1742Olof Larsson Törnberg
1759Nils Norbom
1761Johan Tornberg
1790Jöns Torpman
1802Anders Dahl
1810Carl Dahl
1823Jonas Dahl
1847Carl Johan Torn
1878Karl Erik Sääv Rilly

Någon gång mellan 1896 och 1909 upphör soldatanställningen och Tilly flyttar till det nybyggda Rosenlund i andra änden av gårdens mark.

Data hämtat ur Centrala Soldatregistret och Generalmönsterrullor

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-02-27