Soldattorp nr 120 under Karstorp

Husets placering

Huset låg vid den östra gränsen mot Malmas mark. Senare har mark köpts till av Malmas mark så nu ligger platsen längre från den gamla gränsen.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Husets ägare

Torpet ägdes av Karstorp gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är rivet sedan länge.

Torpskylt – status

Skylt saknas

GPS Koordinater enligt Google

58.447156, 15.691317

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1678.

Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde Livkompaniet.

1793 ändras regementets namn till Första livgrenadier regementet.

Soldatnumret bibehålls under hela indelningsverkets existens.

AntagenSoldatnamn
1684Bengt Carlsson
1692Anders Ersson Karling
1707Anders Löfing
1709Måns Courage
1715Carl Månsson Malmberg
1718John Malmberg
1721Christofer Nilsson Malmgren
1737Jonsson Malmgren
1743Nils Johan Malmgren
1748Lars Malmgren
1761Sven Carlberg
1772Isac Carlberg
1790Arvid Carlberg
1813Nils Gran
1839Petter Ström
1844Johan Johansson Kask
1850Anders Fredrik Bränning Kalm
1885Carl Fredrik Kalm

Torpet avvecklades som soldattorp 1907 och kom efter det att kallas Gustavsberg.

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor

Dokumentet upprättat av Birgitta Franzén 2021-03-01