Soldattorp nr 122 under Vreta

Husets placering

Huset ligger utmed vägen från Rystad kyrka mot Luestad.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Efter att indelningsverket upphört och man inte längre behöver soldattorpet får det namnet Lyckhem och hyrs ut.

Utdrag ur karta från 1948 Källa Lantmäteriet

Husets ägare

Torpet ägdes av Vreta gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns kvar.

Torpskylt – status

Skylt saknas

GPS Koordinater enligt Google

58.448405, 15.728559

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1681. Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde:

PeriodKompaninamnSoldatnummer
1683-92Livkompaniet53
1692-slutetLivkompaniet122

1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet
AntagenSoldatnamn
1682Johan Mårtensson
1689Larsson Wret
1709Zacharias Abrahamsson
1714Håkan
1715Michael Michaelsson Wretman
1719vakant
1721Jan Jonsson Hult
1736Pehr Norrström
1742Nils Johansson
1744Lars Larsson Wretman
1755Måns Jonsson Wretman
1765Nils Wretman
1772Daniel Wretman
1813Lars Will
1813Samuel Will
1832Carl Magnus Månsson Wret
1865Carl Johan Wret

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor