Soldattorp nr 124 under Mogenäs

Husets placering

Huset låg på vänster sida om vägen mot Eksätter vid Roxen. Det kom att kallas Sjövik efter att det slutat vara soldattorp omkring 1900 fram till sista hyresgästen 1937. Därefter revs förmodligen huset.

Det syns första gången på en karta från 1868 men det byggdes förmodligen redan åt första anställda soldaten 1709.

utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Husets ägare

Torpet ägdes av Mogenäs gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Idag finns inga spår kvar av huset.

Torpskylt – status

Skylt finns

Koordinater

58.484658, 15.701473 , Google maps.

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1709. Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde: Livkompaniet och hade soldatnummer 124.

1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet men kompaninamn och soldatnummer var samma hela tiden.

AntagenSoldatnamn
1709Anders Moog
1715Jonas Nilsson Moberg
1718Modig
1720Johan Albertsson Rossok
1726Jonas Andersson Sandqvist
1742Nils NIlsson Bang
1744vakant
1747Pehr Svensson Ruda
1759Daniel Ruda
1768Isac Moberg
1778Bengt Moberg
1792Gudmund Molander Jacobsson
1810Petter Molander
1830Fredric Klang
1839Eric Månsson Hall
1852Lars Peter Andersson Hall
1862Nils Johan Krans Sand
1886Alfred Alvar
1891Axel Patrik Larsson Blad

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor.