Soldattorp nr 125 under Idingstad

Husets placering

Huset låg under Lilla Idingstad invid vägen mellan Bjursby och Östra Hargs kyrka. Det syns första gången på en karta över Lilla Idingstad från 1691.

Utdrag ur karta från 1691 Källa Lantmäteriet

Efter 1691 men före 1790 händer något med soldattorpet då det inte finns på kartan från 1790. Det har förmodligen flyttats till annat ställe men denna plats är inte känd.

På en karta från 1790 syns inte längre något hus. 1831 avvecklas soldaten och nr 125 blir indraget som avlöningstorp. Huset hyrs därefter som bostad.

Husets ägare

Torpet ägdes av Lilla Idingstad.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset är sedan länge borttaget. Någon uppgift om när huset revs finns ej.

Torpskylt – status

Skylt saknas

Koordinater

58.481017, 15.729636                          

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och soldaterna finns med i Generalmönsterrullor från 1682.

Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. 1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet. Vårt torp tillhörde Livkompaniet och hade soldatnummer 125.

Antagen Soldatnamn
1682Anders Larsson
1712John Larsson
1721Anders Andersson
1742Lars Larsson Sjöstedt
1751Johan Thuresson Lindberg
1786Nils Hallberg
1810Eric Sviberg
1812Magnus Sviberg

Indraget till ett avlöningstorp 1831.

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor