Soldattorp nr 127 under Åseltorp

Husets placering

Torpet låg på höger sida om vägen om man man åker söderut från Sviestad gård. Det stack ut en landtunga söderut varpå soldattorpet låg. Den kan ses första gången på en karta från 1696.

Utdrag ur karta från 1696

Huset har här beteckningen 26.

Utdrag ur karta från 1868

På en karta från 1868 ses soldattorpet inritat på den landtunga som skjuter ut söderut.

I kyrkboken står att soldattorp nr 127 revs 1909. Det hus som man ser idag är Aspeboda och är nog byggt som ett tillhus på soldattorpets tomt.

Husets ägare

Åseltorp gård

Idingstad säteri.

1909-09                              Sviestad gård.

Husets skick vid dokumentets upprättande

inga spår synd av huset. Enligt kyrkboken revs det 1909.

GPS koordinater enligt Google

58.470902, 15.739773

Soldater

Regementets namn var först Östgöta regemente till fot. Soldaten inrättas 1692 och kompaninamnet är Livkompaniet. 1793 ändras regementets namn till Första livgrenadier regementet.

AntagenSoldatnamn
1692Hans Åsle
1711Måns Åsle
1714Johan Åsle f. Johansson
1742Johan Lilliegren f. Johansson
1758Johan Lilja f. Johansson
1774Anders Åselberg
1801Anders Skjöld
1815Jonas Skjöld
1818Lars Skjöld
1825Petter Ström
1828Anders Blad
1836Nils Blad
1844Anders Magnus Ström f. Månsson
1876Anders Peter Ström f. Jakobsson
1883Carl Johan Ström f. Andersson

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor

Livgrenadjär Ander Peter Ström med hustru och ett barnbarn