Soldattorp nr 130 under Granby

Husets placering

Huset låg från början vid Granby by. Senare i Åkerbo södra häradsallmänning, vid Åkerstorpsvägen. Huset kallas Fredriksberg efter soldatperiodens slut.

Del av karta över Granby från 1694
Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Husets placering

Huset låg från början vid Granby by. Senare i Åkerbo södra häradsallmänning, vid Åkerstorpsvägen.

Husets placering

Huset låg från början vid Granby by. Senare i Åkerbo södra häradsallmänning, vid Åkerstorpsvägen.

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset finns fortfarande kvar på  samma tomt som Karlsro (grenadjärtorp 126) och heter nu Fredriksberg.

Torpskylt – status

saknas

Koordinater

Läget före Laga skifte: 58.470684, 15.780066

Läget efter Laga skifte: 58.466143, 15.739746

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1678. Regementets namn var Östgöta regemente till fot. 1792 bytte regementet namn till Första livgrenadierregementet. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde Livkompaniet och hade soldatnummer 57 åren 1681-87 och nr 130 1692-slutet.

AntagenSoldatnamn
1676Hans Persson
1683Nils Nilsson Gran
1702Bengt Pihl
1703Lars Gran
1709Bengt Andersson
1721Nils Ernfridsson Grankvist
1729Per Persson Cedervall
1743Nils Nilsson Cedervall
1743Johan Cedervall
1759Anders Laroge
1785Petter Granne
1812Johan Granne
1821Carl Land
1843Petter Gran
1855Sven Peter Granat
1863Per August Gran
1881Anders Johan Bard

Data hämtad ur Centrala soldatregistret och generalmönsterrullor