Soldattorp nr 140

Husets placering

Soldattorp 140 heter senare Katrinelund, det finns kvar ännu om än ombyggt. Det var soldattorp först för Perstorp och från 1849 Värla gård i Ö Skrukeby. Men torpet låg i Ö Harg. På kartan står det Värla. I kyrkböckerna för Ö Harg står det att torpet ligger under Flaketorp. Men i de militära rullorna står det att nr 140 tillhör Perstorp och sedan Värla.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

Husets ägare

Torpet ägdes först av Perstorps gård och från 1849 av Värla gård i Ö Skrukeby.

Numera friköpt privatbostad

Husets skick vid dokumentets upprättande

Huset används idag som permanentboende.

Torpskylt – status

Saknas

GPS Koordinater enligt Google

58.459855, 15.762658

Soldater

Torpet fungerade som tjänstebostad för soldaten och de finns med i Generalmönsterrullor från 1681.

Regementets namn var Östgöta regemente till fot. Det bestod av 8 kompanier om 150 man. Vårt torp tillhörde:

Livkompaniet

Soldatnumret var 140

tjänstetidNamnFöddDödÖvrig
1692-1693Ivar Alagundersson Landman
1706-1706Nils Gröning1706
1709-1715Sture ?
1717-1735Nils Andersson Grim1742 i Finland
1742-1744Daniel Nilsson Grim
1744-1747Vakant
1747-1759Ander Andersson Lärcka
1759-1771vakant
1771-1785Hindric Pärman
1786-1803Jöns Pärman
1803-1806Magnus Bomm
1815-1821Anders Kula
1825-1830Petter Hector
1830-1849Gustaf Wärl
1849-1852Petter Wig
1852-1875Anders Johansson Tell1822
1876-1879Frans Oscar Björk
1879-1881Anders Fredrik Bard
1881-1890Carl Gustaf Ljung18631890
1892-1899Axel Ferdinand Karlsson Ljung1870

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor Bilden överst från Sveriges bebyggelse 1950