Soldattorp nr 63 under Kumla

Torpet låg från början på Kumla gårds ägor i Törnevalla socken. Det låg senare i Åkerbo södra allmänning i Östra Harg socken. Det var först ett ryttartorp och benämns senare som grenadjärtorp.

Husets placering

Utdrag ur karta över Kumla gård i Törnevalla från 1734

På ovanstående karta finns 2 soldattorp. Det är oklart vilket som är nr 63.

Utdrag ur karta från 1868 Källa Lantmäteriet

På kartan från 1868 framgår att soldattorpet flyttats till Åkerbo södra Häradsallmänning i Östra Harg.

Husets ägare

Torpet tillhörde gården Kumla i Törnevalla socken.  

1907-1914  ägdes torpet av Karl August Lundström som bodde där med sin familj.

1914-1925 ägdes torpet av Axel Hugo Ekström som bodde i Fredriksberg f.d soldattorp 130 han flyttade till Kummelmanstorpet som nu kallas Gröndalen 1919.

1925-1927 ägaren och brukare Alfred Gustafsson

1927-1933 ägare och brukare Karl August Berggren

1933-         Karl August Berggrens hustru och sonen Karl Gustaf     

Husets skick vid dokumentets upprättande

Det finns fortfarande ett hus på platsen som kallas Gröndalen. Soldattorpet är rivet.

Ryttare

De tillhörde Östgöta kavalleriregemente och tycks ha inrättats 1692.

Regementet ändrades 1792 till ett livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Det betydde att soldaterna inte längre använde häst. Torpen i vårt intresseområde tillhörde olika kompanier vid olika tider.
Här följer en uppställning av de olika kompaninamnen som berör våra torp:

PeriodKompaninamn
1692-1777Majorens kompani
1778-1791Förste majorens kompani
1793-1799Majorens kompani
1799-1898Linköpings kompani

Soldaterna 1684-1760 bodde i Kumla Törnevalla socken

1760 -1812 bodde soldaterna i Östra Harg förutom soldaterna 1785-1806.

AntagenSoldatnamn
1760Anders Kummalberg
1770Peter Kummelman
1785Gustaf Gyllensköld
1793Thunström
?Hultgren
1807Johan Kumlin

data hämtat ur soldatregistret och Generalmönsterrullor