Litteratur om vår bygd

Böcker

TitelFörfattare
Vägarna i ÅkerboCarlegrim, Erik
ÖstergötlandRidderstad, C. F.
Beskrifning öfver ÖstergötlandBroocman, Carl Fredric
Malma gård, Rystad 1766-1897Segersteen
Östra Malmskogen 1828-1871Segersteen
Tallboda – 2000Olsén, Marie
Nykvarn-Gärstad-Ekängen – 1995Schönbeck, Mattias
Tingshuset i Bjursholmen 1739-1756 – 1993Carlegrim, Erik
Om mjölkkörningen i Rystad. Vår stad Linköping – 2000Malmbjörk, Lars
Muntliga källor från Rystad, Karlstads universitet – 2010Kihlstedt, Herman
Rystadsminnen del 1 och del 2, 1981Strindmark, Sara
Näsby socken i Östergötland, beskriven år 1755Hederström, Hans
Tuna gård i Östergötland under 1500- och 1600-talen.
En byggnadshistorisk undersökning – 1936
Wernstedt, Folke &
Lundberg, Erik
Ekängen – bygd i förvandling – 2005Rystad Östraharg hembygdsförening
Suecia antiqua et hodiernaDahlberg, Erik
Östergötlands minnesmärken.
Östergötlands Fornminnesförenings tidskrift I.
Rystad s. 30-34, 103
Nordenskjöld, C.F.
Stiftets nyrestaurerade kyrkor.
Linköpings stiftsbok 1961-62
Cnattingius, Bengt
Rystads kyrka. Tio nyrestaurerade kyrkor i Linköpings stift. LSJ 1937Bjerksten, Sigfrid
Ur Näsby kyrkas och sockens historia. LSJ 29Bjerksten, Sigfrid
Rystads kyrka. Link. 1962. Linköpings stifts kyrkor. DomprosterietNisbeth, Åke
Hällristningen vid Gärstad i Rystads socken.
MÅ 1964/1965, s 63-74
Jansson, Sverker

Tidningsartiklar

ArtikelTidning
Åttonde generationen beredd att ta vid på gård i RystadÖstgöta Correspondenten 23/3 1957
(artikel om Gösta Nilssons förfäder)
Gårdshandlingar ur min bykistaÖstgöta Correspondenten 17/1 1961
(Vänge)
Ryggåsstugan Arken. Blåklinten 1972:4Östgöta Correspondenten 20/5 1972
Knekten Grip i RystadÖstgöta Correspondenten 7/8 1976
(Gripsborg vid Lilla Göstorp)
Rystads kyrka inviger sin femte orgel Östgöta Correspondenten 6/2 1971
Ett stycke östgötsk församlingshistoria Östgöta Correspondenten 26/9 1936
Församlingslivet i Rystad på 1700-taletÖstgöta Correspondenten
17/8, 24/8, 31/8 1946.
En märklig dopfunt i Rystads kyrka Östgöta Correspondenten 12/10 1936
Näsby sockenkyrka Östgöta Correspondenten 12/6 1934
Tuna och Högsäter. – Några gamla östgötagårdarÖstgöta Correspondenten 23/4 1927
Ett besök på överstebostället Tuna 1688Östgöta Correspondenten 5/1 1934
Tuna – ett gammalt översteboställeÖstgöta Correspondenten 1/8 1955
Tuna i Rystad, kungsgård och kronoboställe
Tuna och Hammarskjöldarna sedan 1610
Östgöta Correspondenten 10/2 1979
Ekängen blir tätort om 15 årÖstgöta Correspondenten 20/3 1976
Tvärskogen – Ekängen
torparställe som växt till rang av villaförort
Östgöta Correspondenten 30/7 1973
Tradition om människooffer vid Östra Harg Östgöta Correspondenten 15/1 1919
Profossbostället Karstorp i RystadÖstgöta Correspondenten 10/8 1963
Lindersköldska stärbhuset, Kassaböcker för Näsby m.m.Östgöta Correspondenten
RoxtunaAftontidningen 1/10 1954