Litteraturförteckning om vår trakt

Vägarna i Åkerbo, Carlegrim, Erik
Östergötland, Ridderstad, C. F.
Beskrifning öfver Östergötland, Broocman, Carl Fredric.
Malma gård, Rystad 1766-1897, Segersteen.
Östra Malmskogen 1828-1871, Segersteen.
Tallboda 2000, Olsén, Marie.
Nykvarn-Gärstad-Ekängen 1995, Schönbeck, Mattias.
Tingshuset i Bjursholmen 1739-1756 1993, Carlegrim, Erik.
Om mjölkkörningen i Rystad. Vår stad Linköping 2000. Malmbjörk, Lars.
Muntliga källor från Rystad, Karlstads universitet 2010, Kihlstedt, Herman.
Rystadsminnen del 1 och del 2, 1981, Strindmark, Sara.
Näsby socken i Östergötland, beskriven år 1755, Hederström, Hans.
Tuna gård i Östergötland under 1500- och 1600-talen. En byggnadshistorisk undersökning, Wernstedt, Folke & Lundberg, Erik, 1936.
Ekängen – bygd i förvandling 2005, Rystad Östraharg hembygdsförening.
Suecia antiqua et hodierna, Dahlberg, Erik.
Östergötlands minnesmärken. Östergötlands Fornminnesförenings tidskrift I,. Rystad s. 30-34, 103, Nordenskjöld, C.F.
Stiftets nyrestaurerade kyrkor. Linköpings stiftsbok 1961-62, Cnattingius, Bengt
Rystads kyrka. Tio nyrestaurerade kyrkor i Linköpings stift. LSJ 1937, Bjerksten, Sigfrid.
Ur Näsby kyrkas och sockens historia. LSJ 29, Bjerksten, Sigfrid.
Rystads kyrka. Link. 1962. Linköpings stifts kyrkor. Domprosteriet, Nisbeth, Åke.
Hällristningen vid Gärstad i Rystads socken. MÅ 1964/1965, s 63-74, Jansson, Sverker.

Tidningsartiklar

Åttonde generationen beredd att ta vid på gård i Rystad. ÖC 23/3 1957 (artikel om Gösta Nilssons förfäder)
Gårdshandlingar ur min bykista. ÖC 17/1 1961. (Vänge)
Ryggåsstugan Arken. Blåklinten 1972:4, ÖC 20/5 1972.
Knekten Grip i Rystad. ÖC 7/8 1976. (Gripsborg vid Lilla Göstorp)
Rystads kyrka inviger sin femte orgel. ÖC 6/2 1971
Ett stycke östgötsk församlingshistoria ÖC 26/9 1936
Församlingslivet i Rystad på 1700-talet. ÖC 17/8, 24/8, 31/8 1946.
En märklig dopfunt i Rystads kyrka. ÖC 1210 1936
Näsby sockenkyrka. ÖC 12/6 1934
Tuna och Högsäter. – Några gamla östgötagårdar. 2. ÖC 23/4 1927
Ett besök på överstebostället Tuna 1688. ÖC 5/1 1934
Tuna – ett gammalt översteboställe. ÖC 18 1955.
Tuna i Rystad, kungsgård och kronoboställe ÖC, 10/2 1979 Tuna och Hammarskjöldarna sedan 1610. ÖC, 10/2 1979.
Ekängen blir tätort om 15 år. ÖC 20/3 1976
Tvärskogen- Ekängen- torparställe som växt till rang av villaförort. ÖC 30/7 1973.
Roxtuna. Aftontidningen 1/10 1954
Tradition om människooffer vid Östra Harg. ÖC, 15/1 1919
Profossbostället Karstorp i Rystad. ÖC 10/8 1963.
Lindersköldska stärbhuset, Kassaböcker för Näsby m.m.