Ångbåtsbryggan i Ekängen

Båt till Ekängen 

Ekängens etablering efter 1915 skedde när det fortfarande saknades en väg från Linköping. Det var då naturligt att använda sig av båt ungefär som fortafrande sker i Stockholms skärgård. Runt Roxen hade det vuxit upp områden med  sommarstugor som ägdes av Linköpingsbor och de behövde snabbt komma ut dit efter jobbet under sommaren. Båttrafiken utnyttjades även flitigt utav landsortsbefolkningen som regelbundet åkte in till staden, en del i nöjen andra i affärer. Onsdagar och lördagar var det torghandel i Linköping och mycket av de trädgårdsprodukter som såldes under torgdagarna kom från Ekängsområdet och fraktades in på ångsluparna.

Näsby, Ekängen och Östra Skrukeby var bryggor som fartygen anlöpte dagligen under sommar­månaderna.

Båtaktiebolaget Ekängen påbörjade 1918 passagerartrafik mellan Linköping och Ekängen med S/S Maria. Fartyget var byggt i Oskarshamn 1882 under namnet ”Götha”, var 17m långt och 3,7m brett med en dräktighet på 28 registerton. Namnet ”Maria” fick fartyget 1902 då det trafikerade Norrköping – Lindö.

     Delägarna i det nya bolaget Ekängen var i huvudsak sommarboende i Ekängen som behövde ett lämpligt transportmedel ut till sina sommarstugor.

Ett minne från denna tiden är ångbåtsbryggan vid Bryggvägen i Ekängen.

    Båtaktiebolaget Ekängen försattes 1927 i konkurs och S/S Maria såldes vidare och byggdes om till lastpråm, 1937 gick fartyget skrotningsdöden till mötes.

Fartyget (se bild ovan)

Byggd 1882 i Oskarshamn som Götha för konsul Philipsson i Norrköping,

Fartygets namn och redare:


1902 -1903 Maria – Norrköpings Träförädlings AB.
1903 -1918 Maria – Partrederi i Västervik
1918-           Maria – Båt AB Ekängen i Linköping

Källa Ekängsboken