Offerplatsen vid Östra Harg kyrka

Nordost  om Östra Harg kyrka finns en förhöjd platå varpå en stor sten har placerats uppå 3 mindre stenar.

Platsen ligger nordöst om Östra harg kyrka. Socknen hette tidigare bara Harg men då det fanns ytterligare en socken med samma namn fick det bli Östra och Västra Harg.

Namnet Harg betyder Offerplats eller helig stensättning.

Man får lätt tanken att detta är föregångaren till platsen Harg som användes innan kristendomen kom till byn. Hur långt tillbaka man har använt platsen är förstås svårt att veta.

När jag står framför stenen får jag associationer till Sangelstenen i Lärbro på Gotland som jag besökte i början på 1990-talet under en arkeologikurs. När man slog på den uppstod ett egendomligt ljud- stenen sjöng. Den var också uppallad på små stenar.[1]

I riksarkivets fornlämningsregister har detta monument fått beteckningen L2009:4097 och man skriver:

1) Stenblock, 1,8×1,3 m (NNÖ-SSV) och 1,8 m h. Stenblocket vilar på tre mindre stenar, 0,4-0,6 m st och 0,2-0,3 m h som i sin tur ligger på berghäll. Under stenblocket är ett 0,2 m h, tomt utrymme.3 m S om nr 1: 2) Stenblock, 2×1 m (NÖ-SV) och 1,5 m h. I området SÖ om stenblocken finns många naturliga stenar och stenblock. Flera förhöjningar med sten i ytan, varav ofta något stort stenblock, finns i detta område. Sannolikt är dock allt naturbildningar. Området har sannolikt också varit odlat. Enligt tradition, i bygden är hela backen en gammal hednisk offerplats. Platsen ligger ca 200 m NÖ om Ö Harg kyrka. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.

Man har således inte gjort någon undersökning eller utredning av denna fornlämning utan konstaterar kort att allt sannolikt är naturbildningar.

Det är dock svårt att tänka sig att ett så stort stenblock skulle naturligt ha klättrat upp och placerat sig snyggt på 3 mindre stenar.

Platsens omnämnande i litteraturen

Broocman skriver 1760 om platsen att uti hedendomen varit Offerställe efter vilket kyrkan fått sitt namn; ty Harg var ett heligt rum på gammal Götska.[2]

Anton Ridderstads skriver att: Å en backe icke långt från och Ö. Om kyrkan är ett stort stenblock, vilande på 3 mindre stenar, som angives såväl som offerplats som rågångsmärke. [3]

Koordinater enligt google map

58.489163, 15.747070

Övrigt

Någon har vänligt nog satt upp en skylt med lite information om platsen.


Som jämförelse kan nämnas den så kallade Trollstenen i Tranås som också är uppallad på tre stenar.

Trollstenen i Tranås

Stenen har benämningen L1973:9575  i Fornsök och omnämns även av Elis Kågén 1966.[4]


[1]     Gravfält: L1976:1329, Fornsök

[2]     Beskrivning öfver Östergötland, Carl Fredric Broocman, 1760. Sidan 213.

[3]     Anton Ridderstad, Östergötland II:2, sidan 954.

[4]     Mellan Sommen och Vättern, Elis Kågén, 1966

Dokumentet upprättat av Sören Lindhe och publicerat av Birgitta Franzén 2022-06-09