Näsby kyrka

Kyrkans placering

Från sockenbildningen i början av 1200-talet fram till 1784 fanns en socken med namnet Näsby socken. Den hade en egen sockenkyrka som revs i samband med att socknen slogs ihop med Rystad socken.

Kyrkan låg mellan Näsby säteri och Roxen och har kanske byggts som en gårdskyrka innan den blev en sockenkyrka. Den syns första gången på en karta som gjordes 1691. När den byggdes har aldrig kunnat fastställas utan de angivelser som finns från officiellt håll är antaganden.

Utdrag ur karta från 1691

Man kan se hur nära säteriet kyrkan låg. Det framgår också att kyrkan inte hade något torn och kyrkklockorna hängde i en klockstapel.

Alldeles söder om kyrkogårdens staket låg Klåckarstället där klockaren bodde.

Kyrkan finns beskriven i en bok som kyrkoherden i Näsby kyrka,  Hans Hederström skrev 1755.

 Före sammanslagningen av socknarna fördes under många år en diskussion om att kyrkan ansågs för liten och behövde repareras.


  1. [i]
Utdrag ur karta från 1755

Idag finns inga spår kvar av den kyrkan. Platsen där kyrkan låg består av en låg kulle som kan vara resterna av den gamla kyrkan eller en naturligt upphöjd plats för att kyrkan skulle kunna ses på långa avstånd.

När kyrkan byggdes från början var Roxen en naturlig transportled till kyrkan. De som bodde på byarnas utjord där nu Ekängen ligger, hade ingen väg att ta sig till kyrkan på. Då blev det lättare att använda vattenvägen istället.

Sannolikt fanns det bryggor nedanför kyrkan för dessa kyrkobesökare.

1934 sattes en minnessten upp på platsen.

Minnesstenen på platsen för Näsby sockenkyrka rest 1934

Koordinater enligt google map

58.452071, 15.635837

Präster i Näsby kyrka

Informationen hämtad ur kyrkböcker för Näsby.

Präster i Näsby kyrka

Informationen hämtad ur kyrkböcker för Näsby.

1290-1300SalmandusRector Ecclisesiae. I ett medeltida brev SDHK2048daterat 1307 omnämns en kyrkoherde Salmund som borde vara samma man.
1526Segerius
1527Johannes SollareCuratus och tillika Curatus Domus S.Spir. I Linköping
1560-92Petrus TussKyrkoherde. Bodde i torpet Alelund.
1594Benedictus Petri BlomeÅterfick Gerstad pga gen. K. Sigism Refst 1594. Blev kyrkoherde i Björsätter.
1604Petrus LaurentiKyrkoherde.
-1619Martinus PetriFörut comm. I Slaka.
1625-46Nicolaus EriciKyrkoherde 1625. dog 1646
?Magnus Laur. WalmaluisBlev sedan kyrkoherde i Lund.
1657-68Laurentius Svennis RystadiusKyrkoherde från 1657. Dog 1668.
1670Gustavus Marci
1670-99Simon Erici
1699-1729Laurentius Nicolai Betulander
1731-42Anders Strand
?Jonas Lichfeldt
1750-65Hans Hederström
1765-77Anders Johan Hult
1777-78Nils Duvarus
1778-82Jonas Mörtling              Fortsatte 1782 som kyrkoherde i Rystad då kyrkorna hade slagits ihop.              

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-10-21