Bokskog

Utmed vägen från Ekängen mot Tuna Kungsgård finns ett parti Bokskog som växer alldeles invid vägen. Är det en naturligt växande skog eller är den inplanterad? Bokskog är en naturlig del av floran i Skåne och så här pass långt norrut är den troligen inplanterad. Men ingen vet säkert hur det ligger till.

Förutom bok finns här ekar. Gamla och grova ädellövträd är värdefulla livsmiljöer för lavar, svampar och insekter. Hur det ligger till på den här platsen får den intresserade undersöka.

Hembygdsföreningen vill gärna förmedla mer kunskap om bokskogen och tar tacksamt emot kunskap.