Roxtuna anstalten

Roxtuna var en kriminalvårdsanstalt som startade 1955 och lades ner 2007.

Det var en behandlingsanstalt för manliga svårbehandlade ungdomar dömda till ungdomsfängelse.

Intentionen med anstalten var att skapa ett samhälle i samhället där de intagna skulle komma i kontakt med människor i trakten och lotsas in i ett vanligt liv. Här skulle erbjudas medicinsk, psykologisk och social behandling.

Kriminalvården fick köpa mark och stycka av det från Tuna kungsgård.

På området fanns sju paviljonger bestående av en öppen, fyra halvöppna och två isoleringsavdelningar.

Utdrag ur karta från 1981

Tanken var att alla tjänstemän som ingick i personalstyrkan skulle ha möjlighet att bo i anslutning till anstalten i speciellt byggda  hus/lägenheter utanför själva anläggningen. Några år senare, 1957/58 byggdes åtta radhus i anslutning till de befintliga personalbostäderna för att locka till sig kompetent personal. 

Psykologen och nobelpristagaren i litteratur Tomas Tranströmer  arbetade på Roxtuna mellan 1960 och 1966.

Anläggningens skick vid dokumentets upprättande

Sedan 2007 har anläggningen stått öde och väntar på att bebyggas med bostäder men något bygglov har ännu inte beviljats. Roxtuna med omgivande mark ägs av Stångåstaden men marken utanför tillhör Tuna Kungsgård som ägs av Statens fastighetsverk.

2016 blev Tuna Kungsgård av Riksantikvarieämbetet skyddat så att ingen mark får styckas av från fastigheten vilket försvårade byggnationen inne på det gamla fängelseområdet eftersom kommunen inte beviljar bygglov om inte en väg fram dit byggs först. Då denna måste passera Tunas mark har denna inte blivit byggd och bygglov ej heller beviljat.(2023)

GPS-Koordinater

58.48157, 15.65668

Skylt status

Skylt saknas

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2024-02-08