Avrättningsplatsen vid  Åkerstorpsvägen

 På en karta från 1708 finns en notering om att där låg Åkerbo galge. Det var således häradets avrättningsplats som låg invid nuvarande Åkerstorpsvägen i Östra harg.

Utdrag ur karta från 1798

På landsbygden kunde avrättningsplatserna ligga längs vägar för att passerande skulle veta vad som hände där.

Alla brottmål handlades i tingshuset som låg i Törnvalla vid den här tidpunkten som kartan är ifrån.

Utdrag ur karta från 1717

Vid Törnevalla kyrkplats var också Åkerbo härads tingshus beläget (där lärarbostaden nu ligger). Kvar på platsen finns en husgrund efter den tidigare organistbostaden och som även kan ha tillhört tingshuset eftersom måtten överensstämmer med det tingshus, som sedan byggdes i Bjursholmen.

Från Törnevalla hembygdsförenings hemsida.

Karta från 1948 över platsen för galgen.

Koordinater enligt google map

58.458823, 15.773442

Uppgifter har hämtats från:

Domsagehistorik Linköpings tingsrätt, Elsa Trolle Önnerfors.

Rivna tingshus i Åkerbo, Lars Montelius.

Törnevalla hembygdsförenings hemsida.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2022-10-21