Avrättningsplatsen vid Tallboda

 

På en karta från 1708 finns en notering om att där låg en avrättningsplats. Det står även att det finns en huvudskallplats där de avrättades huvuden begravdes.

Platsen användes främst som gemensamt sandtag.

Utdrag ur karta från 1828

I ovankant av sandtaget gick den stora landsvägen mellan Linköping och Stockholm. Platsen hade säkerligen valts noga då man ville att så många passerande som möjligt skulle se den avrättade.

Utdrag ur karta från 1868

Utdrag ur karta från 1947

Utdrag ur karta från 1980

Satellitbild från 2023

Den exakta platsen för avrättningsplatsen är svår att peka ut idag men den fanns någonstans inom den röda ramen.

Den blå ramen markerar var man begravde de avrättades skallar.

Uppgifter har hämtats från: Lantmäteriet. Domsagehistorik Linköpings tingsrätt, Elsa Trolle Önnerfors.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2023-07-14