Tingsplats i Gärstad

Gammal tingsplats i Näsby socken

Inom föreningen har vi vid flera tillfällen diskuterat uppgiften om att det funnits en tingsplats i Näsby socken. Ursprunget kommer från boken ”Näsby socken i Östergötland, beskriven år 1755”.[1]

På sidan 6 hittar man: 

” Bärg finns knapt 6 stycken, och de ändå ej annat än små låga bärgkullar, undantagande et i SO, som är större, och kallas än idag, Tingsbärget eller Tingbacken, emedan efter gammal sägen, Ting skal där hållits i forna tider.” 

I en grävrapport från Museet: 2017_015 som handlar om Gärstadverket finns följande karta som visar en plats med namnet Tingsbacken.


[1]     Näsby socken i Östergötland, Beskriven år 1755, Hans Hederström, kyrkoherde därstädes. Säljs via Rystad Östra harg hembygdsförening.

Dokumentet publicerat 2022-0204 av Birgitta Franzén