Näsby skola

Husets placering

Huset låg mellan Näsby ladugård och vägen mot Skälv. Det var 1878 som man styckade av jord från Näsby Säteri och skapade en plats att bygga en skola på.

Utdrag ur karta från avstyckningshandling 1878

Man började med att bygga huset som senare kom att bli lärarbostad och ligger med långsidan mot vägen. Det hade skolsal på nedervåningen och lårarbostad på övervåningen.

Skolan startade redan 1878 och dess första lärare var  Karl Johan Larsson.

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2021-09-19. Källa Lantmäteriet