Isupptagning i Roxen

Man började redan före andra världskriget att ta upp is nedanför Gulltorp i Ekängen. Det är där som  båtklubben har sin brygga idag.

Isen sågades upp en bit ut i sjön med en motordriven issåg. Motorn till sågen var en gammal Chevamotor. Bitarna som sågades ut hade storleken 24×24 tum och en tjocklek på 10– 12 tum. Från den isvak som bildades där isen sågades upp gick en uppsågad isränna in till land. I denna ränna sköts isblocken med hjälp av båtshakar in till land för att sedan lastas på lastbilar. Under de första åren sköts isen upp på en ramp för hand och med hjälp av båtshakar för att sedan hamna på lastbilsflaket. Efter några år införskaffades en vinsch med vars hjälp man kunde spela upp flera isblock samtidigt. Lastbilarna som transporterade in isen till stan för Mjölkcetralens räkning var ofta från Bloms Åkeri. Varje lastbil kunde ta 40 – 45 isblock per lass. I stan  lagrades sedan isen i stora isdösar. En av Mjölkcentralens isdösar låg i Kungsberget. Även privata isuppköpare fanns på den tiden. Den mest kände gick under namnet ”Is-Kalle” vars riktiga namn var Karl Karlsson. Han hade egen isaffär och sålde sedan vidare till privatpersoner. Is-Kalles chaufförer hette Anton Melin och Trygg.

Kvantiteten som togs upp per säsong var 100.000 kubikfot, varav 50.000 till stadens mjölkaffärer, 30.000 till Mjölkcentralen och 20.000 till regementena och enskilda konsumenter.

Isen lastas

Nästan alla hus i Ekängen hade egen isdös. Den bestod bara av några plank och var öppen åt ena sidan. Det var noga att packa isblocken tätt och åtminstone metern högt. Ovanpå skyfflades sedan upp mot metern sågspån. Var det ont om spån kunde också torv blandas med. Dösen fick gärna ligga nära både ladugård och mangård, eftersom isblocken behövdes för att klara mjölkhanteringen varma somrar och för att ha till isskåpet i köket.

Isskåpet hade en lucka längst upp där man fyllde på isen. Smältvattnet rann utanpå innerskalet och samlades i en tank eller balja som hade avtappningskran. Skåpet hade ganska höga ben för att man skulle kunna ställa en hink bredvid avtappningskranen.

Isskåp från Sya hembygdsförenings samlingar

Dokumentet publicerat av Birgitta Franzén 2021-09-19