Sixtens kiosk i Ekängen

Sommartid ökade befolkningen när alla sommargäster flyttade ut hit. Det uppstod därför behov av kiosker och flera etablerades på 1940-60 talet. Detta är den enda som finns kvar på sin ursprungliga plats.

Här utanför kiosken träffades ungdomarna på sommar- kvällarna.

På bilden har kiosken namnet Centrum-kiosken och det motsvarade också dess placering mitt i Ekängen.