Halvlitermått

  • Objektnummer: 99
  • Objektbeskrivning: Att ösa upp mjölk ur mjölksåar.
  • Tillverkningsår:
  • Fabrikat:
  • Mått: Halv liter
  • Användningsplats: Bondgård
  • Fyndplats: Klockartorp Ekängen
  • Ägare: KåGe Gunnarsson