Korp

  • Objektnummer: 89
  • Objektbeskrivning: användes vid jordbearbetning i stenig mark
  • Tillverkningsår: 1940
  • Fabrikat:
  • Mått: 70x42 cm
  • Användningsplats:
  • Fyndplats: Mylinge Östra Harg
  • Ägare: Roland Jendeberg