Låda

  • Objektnummer: 72
  • Objektbeskrivning: Trälåda med lås. Tillverkad av Anders Johnsson i Skogsbo Tråvad. Han var objektägarens mormors far.
  • Tillverkningsår: 1868
  • Fabrikat:
  • Mått: 41x28x27 cm
  • Användningsplats:
  • Fyndplats: Skogsbo Tråvad Västergötland
  • Ägare: Berit Jendeberg