Lodstrykjärn

  • Objektnummer: 45
  • Objektbeskrivning: Genom att lyfta upp en lucka i bakkant av strykjärnet kan man skjuta in en uppvärmd järnklump (lod)och få strykjärnet varmt.
  • Tillverkningsår:
  • Fabrikat: BoO.Liberg Rosenfors
  • Mått: 14 x 8 x 5 cm
  • Användningsplats:
  • Fyndplats: Grimsberg Östra Harg
  • Ägare: : Roland Jendeberg