Mangeldon

  • Objektnummer: 51
  • Objektbeskrivning: : Består av en kavel och ett bräda, tyget rullas upp på kaveln. Brädan trycks hårt mot kaveln varvid tyget blir slätt. Tillverkades av AJS Anders Johnsson i skogsbo. Han var objektägarens mormors far.
  • Tillverkningsår: 1868
  • Fabrikat:
  • Mått: 72x11x2 cm Dia 6x84
  • Användningsplats: Hushållet
  • Fyndplats: Skogsbo Tråvad
  • Ägare: Berit Jendeberg