Navare

  • Objektnummer: 16
  • Objektbeskrivning: Smitt skedborr med trähandtag
  • Tillverkningsår: 1890
  • Fabrikat:
  • Mått: Diameter 38 mm
  • Användningsplats: För borrning av hål vid timring
  • Fyndplats: Mylinge, Östra Harg
  • Ägare: Roland Jendeberg