Pimplåda

  • Objektnummer: 43
  • Objektbeskrivning: Liten ask i trä med påskjutbart lock. Tillverkad av AJS Anders Johnsson i Skogsbo. Han var objektägarens mormors far.
  • Tillverkningsår: 1868
  • Fabrikat:
  • Mått: 12x7x3 cm
  • Användningsplats:
  • Fyndplats: Skogsbo Tråvad
  • Ägare: Berit Jendeberg