Rubank

  • Objektnummer: 20
  • Objektbeskrivning: Trähyvel för hyvling av stora och långa ytor
  • Tillverkningsår: 1930
  • Fabrikat:
  • Mått: 64 x 7 x 7cm
  • Användningsplats:
  • Fyndplats: Västerby, Hällestad
  • Ägare: Roland Jendeberg