Sädeskrok

  • Objektnummer: 38
  • Objektbeskrivning: Böjd järnstång med trähandtag för att samla ihop säden till en kärve
  • Tillverkningsår: 1930
  • Fabrikat:
  • Mått: Diameter = 6 cm, L=30cm
  • Användningsplats: Bondgård
  • Fyndplats: Mylinge Östra Harg
  • Ägare: Roland Jendeberg